کاربرد افزونه:
شاید برایتان پیش آمده باشد که آمار داده های که ثبت شده باشد در لحظه به صورت خلاصه داشته باشید

یا اینکه اگر شما از فیلد عددی استفاده میکنید به صورت یکجا جمع بزنید به طور مثال تا کنون چه تعداد از شما سرویس گرفته اند و ارزش این سرویس ها  چه مقدار شده است

توجه داشته:
برای استفاده از این افزونه حتما حداقل نسخه PHP شما  ۷.۱ باشد
همچنین نوع ویو گرویتی ویو شما از میز پیش فرض باشد تا بتوانید از کلیه قابلیت های این افزودنی استفاده نمایید
برای محاسبات ریاضی بهتر است  فیلد شما از نوع عدد باشد نه تکست 

تست افزونه:

============

گزارشات

نمایش ۱ - ۱۰ از ۶۲

 نام و نام خانوادگی نوع کالا تعداد سفارش جمع سفارش
fef۱۰۰۰۲۲۰۰۰
تست۱۰۰۰۰
۲۲۲۲۲۲۱۰۰۰۲۲۲۲۰۰۰
تست۲۰۰۰۵۱۰۰۰۰
ثثثثث۲۰۰۰۴۸۰۰۰
وحید گودینی۳۰۰۰۳۳۹۹۰۰۰
۱۵۵۱۳۰۰۰۵۶۱۶۸۰۰۰
۱۵۵۱۱۰۰۰۱۰۱۰۰۰۰
محمدجواد فراهانی۲۰۰۰۵۱۰۰۰۰
رض۱۰۰۰۰
 نام و نام خانوادگی نوع کالا تعداد سفارش جمع سفارش