کاربرد افزونه:
شاید برایتان پیش آمده باشد که آمار داده های که ثبت شده باشد در لحظه به صورت خلاصه داشته باشید

یا اینکه اگر شما از فیلد عددی استفاده میکنید به صورت یکجا جمع بزنید به طور مثال تا کنون چه تعداد از شما سرویس گرفته اند و ارزش این سرویس ها  چه مقدار شده است

توجه داشته:
برای استفاده از این افزونه حتما حداقل نسخه PHP شما  ۷.۱ باشد
همچنین نوع ویو گرویتی ویو شما از میز پیش فرض باشد تا بتوانید از کلیه قابلیت های این افزودنی استفاده نمایید
برای محاسبات ریاضی بهتر است  فیلد شما از نوع عدد باشد نه تکست 

تست افزونه:

============

گزارشات

نمایش ۱ - ۱۰ از ۲۲

 نام و نام خانوادگی نوع کالا تعداد سفارش جمع سفارش
علی حمیدی۲۰۰۰۵۱۰۰۰۰
مصطفی۲۰۰۰۱۲۲۴۰۰۰
علی۲۰۰۰۲۴۰۰۰
مصطفی۱۰۰۰۲۲۰۰۰
سلام ستست است تیتتی نی م م م ل یویم میویخ۲۰۰۰۰
لیبلیبل۱۰۰۰۴۵۶۵۴۵۶۵۰۰۰
۶۶۵۶۱۰۰۰۱۰۱۰۰۰۰
بلابلا لابلا۱۰۰۰۲۲۰۰۰
ff۲۰۰۰۹۱۸۰۰۰
امین رستمی۲۰۰۰۳۶۰۰۰
 نام و نام خانوادگی نوع کالا تعداد سفارش جمع سفارش