کاربرد افزونه:
شاید برایتان پیش آمده باشد که آمار داده های که ثبت شده باشد در لحظه به صورت خلاصه داشته باشید

یا اینکه اگر شما از فیلد عددی استفاده میکنید به صورت یکجا جمع بزنید به طور مثال تا کنون چه تعداد از شما سرویس گرفته اند و ارزش این سرویس ها  چه مقدار شده است

توجه داشته:
برای استفاده از این افزونه حتما حداقل نسخه PHP شما  ۷.۱ باشد
همچنین نوع ویو گرویتی ویو شما از میز پیش فرض باشد تا بتوانید از کلیه قابلیت های این افزودنی استفاده نمایید
برای محاسبات ریاضی بهتر است  فیلد شما از نوع عدد باشد نه تکست 

تست افزونه:

============

گزارشات

نمایش ۱ - ۱۰ از ۴۴

 نام و نام خانوادگی نوع کالا تعداد سفارش جمع سفارش
نن۲۰۰۰۱۲۰۰۰
ابیی۳۰۰۰۱۰۳۰۰۰۰
رضا۱۰۰۰۱۱۰۰۰
رضا۱۰۰۰۱۱۰۰۰
علی قنبری۱۰۰۰۶۶۰۰۰
معلوم نی کارش چیه۱۰۰۰۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۰۰۰
weef۱۰۰۰۲۲۰۰۰
حسین۲۰۰۰۰
الف۲۰۰۰۲۳۴۴۶۸۰۰۰
asasda۱۰۰۰۲۲۲۲۰۰۰
 نام و نام خانوادگی نوع کالا تعداد سفارش جمع سفارش