خریداران عزیزی که حداقل ۷ افزونه از دهکده افزونه ها خریداری نمایند به عنوان مشتریان VIP محسوب شده و امکان پاسخ دهی انلاین از طریق تلگرام برای انها مهیا خواهد شد و در صورت نیاز صفحات تست افزونه ها روی سایت خریداران نصب خواهد شد تا امکان یادگیری و پیاده سازی افزونه روی سایت آنها تسریع گردد .