• اطلاعات هویتی

  • اطلاعات موقعیتی

  • اطلاعات ارتباطی

  • نظر سنجی

با این افزونه براحتی میتوانید فیلد ها را دسته بندی کنید و با طبقه بندی فیلد ها فرایند تکمیل فرم را برای کاربر آسان تر نمایید

نحوه کانفیگ افزونه: