• جهت انتخاب چند مورد کلید کنترل همزمان فشار دهید

==========================================================

==========================================================

نحوه کانفیگ افزونه: