سلام {نام:۱} گرامی

شما ساکن استان {استان:۲} می باشید

در تاریخ {date_created}  ثبت نام کردید

ای پی شما : {ip}

{user:display_name}