فرم شماره ۱ ( اطلاعات پایه مشتریان)

[gravityview id=’9687′]

============================================================

فرم شماره ۲ ( سفارش مشتریان)

[gravityview id=’9685′]

============================================================

ترکیب ۲ فرم شماره ۱ و ۲

[gravityview id=’9682′]

 

========================

نحوه تنظیم افزونه: