=============================================================

نحوه کانفیگ افزونه: