توجه داشته باشید در حال حاضر این افزونه فقط امکان حذف روزهای خاصی در هفته می باشد مثلا تعیین روزهای اداری در هفته
ولی در صورت استفاده تاریخ میلادی  میتوانید سناریوهای مختلف جهت محدود سازی زمان پیاده سازی کرد.

در صورت سازگاری با تاریخ شمسی اطلاع رسانی می شود و شما میتوانید از قابلیت های بیشتر این افزونه هم استفاده نمایید