زمانی که شما بخواهید هر فیلد را محدود به تعداد انتخاب کنید مثلا برای هر شهر یک نماینده یا اینکه تعداد خاصی محصول برای فروش دارید و موارد مشابه
به طور مثال شما درخواست نمایندگی برای یک استان دارید ما برای همه استانها ۵۰ ظرفیت تعیین کردیم ولی تهران را فقط ۱ نفر ظرفیت گذاشتیم که ان هم تکمیل شده است و شخص بعدی نمی تواند تهران را انتخاب کند و میتواند سایر استانها انتخاب نماید

 

نحوه کانفیگ کردن افزونه: