این افزونه ۲ کاربرد دارد  اینکه مدیران می توانند تغییراتی که توسط کاربران در بازه های زمانی مختلف روی یک ورودی انجام داده اند را ببینند

 تاریخ ایجادتاریخ بروزرسانی نام فامیلیلیست تغییرات بر حسب تاریخمقایسه تغییرات
۲۶/۰۷/۱۳۹۸۲۶/۰۷/۱۳۹۸جوادخسروی
  • پشتیبانی ۳, ۱۱ ماه ago (مهر ۲۶, ۱۳۹۸ @ ۱۷:۲۸:۳۷)
  • پشتیبانی ۳, ۱۱ ماه ago (مهر ۲۶, ۱۳۹۸ @ ۱۷:۱۹:۴۷)
  • پشتیبانی ۳, ۱۱ ماه ago (مهر ۲۶, ۱۳۹۸ @ ۱۷:۱۹:۲۸)
مقایسه تغییرات
 تاریخ ایجادتاریخ بروزرسانی نام فامیلیلیست تغییرات بر حسب تاریخمقایسه تغییرات

 

=================================

هم اینکه زمان ویرایش اطلاعات می توانید یک اعلان تنظیم کنید که کاربر متوجه تغییرات وضعیت خود شود