این افزونه ۲ کاربرد دارد  اینکه مدیران می توانند تغییراتی که توسط کاربران در بازه های زمانی مختلف روی یک ورودی انجام داده اند را ببینند

[gravityview id=’9702′]

 

=================================

هم اینکه زمان ویرایش اطلاعات می توانید یک اعلان تنظیم کنید که کاربر متوجه تغییرات وضعیت خود شود