این افزونه جهت ایجاد کاربری راحتر قابل استفاده می باشد

توجه داشته باشید در ابتدا باید افزونه  user-registratioنصب نمایید

سپس از بخش تنظیمات افزونه Better User Activation دو صفحه ثبت نام و دایرکت شدن پس از ثبت نام باید انتخاب نمایید.

 

 

مرج تگ های قابل استفاده در این افزونه:

 

 • {gpbua:login}
  Creates a link (<a>) to the site login page.
 • {gpbua:login_url}
  Renders only the URL for the site login page.
 • {gpbua:home}
  Creates a link (<a>) to the site homepage.
 • {gpbua:home_url}
  Renders only the URL for the site homepage.
 • {gpbua:reset_password}
  Creates a link (<a>) to the reset password page.
 • {gpbua:reset_password_url}
  Renders only the URL for the reset password page.
 • {gpbua:username}
  Shows the username of the user being activated.
 • {gpbua:password}
  Show the password of the user being activated.
 • {gpbua:email}
  Show the email of the user being activated.
 • {gpbua:activation_form}
  Show the activation form that accepts the activation key. Usually used only in the “No Key” view when the activation key is missing.
 • {gpbua:error_message}
  Show the activation error message. Use only in error view shown when an error is preventing user activation.