اگر بخواهیم ورودی ها را طوری تنظیم کنیم که هر کاربر فقط ورودی خودش را ببیند می بایست پس از نصب افزودنی Advanced Filtering طبق تصویر زیر عمل کرد